Audiometria

Els problemes de salut auditiva afecten al voltant de 3 milions de persones a tot el món, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Per fer front a aquest problema, a Òptica 90 creiem que la prevenció és la millor aliada per detectar els possibles problemes que poden afectar la nostra oïda i així mantenir una bona salut auditiva. Per això recomanem realitzar-se una revisió audiomètrica periòdicament, especialment a partir dels 45 anys. Una de les proves que es duen a terme en les revisions auditives és l’audiometria.

En que consisteix una audiometria?

L’audiometria és una prova que es realitza per analitzar el funcionament del sistema auditiu, que permet determinar el grau de pèrdua auditiva d’una persona. L’audiometria ens indicarà en quina part es troba el problema auditiu, en les vibracions o en la part més neurològica, ajudant a determinar el tractament més efectiu.

Prèviament a l’audiometria, es realitza una otoscòpia. Mitjançant l’otoscòpia es detecta si hi ha taps de cera, alguna inflamació o supuracions. Un cop finalitzada aquesta primera fase, el pas següent és l’audiometria.

Existeixen dos tipus d’audiometria que es complementen: l’audiometria tonal i l’audiometria verbal.  L’audiometria tonal consisteix en determinar el funcionament del sistema auditiu i saber en quina part està alterada l’audició, si en la transmissió del so o bé es troba relacionat amb el sistema nerviós. L’audiometria verbal consisteix en la quantificació dels llindars de reconeixement dels sons de la parla.

Quan és necessari realitzar-se una audiometria?

És una prova que pot realitzar-la qualsevol persona a qualsevol edat, però és recomanable en els següents casos:

  • Qualsevol persona que percep algun possible símptoma de pèrdua auditiva
  • Si existeixen antecedents familiars amb problemes auditius
  • Quan es desenvolupa una activitat laboral sorollosa

La detecció precoç de la pèrdua auditiva s’aconsegueix en molts casos a través de les revisions auditives periòdiques, importantíssim per mantenir una bona salut auditiva, ja que ajuda a evitar l’evolució del problema i aconseguir millors resultats. Per aquest motiu, és tan important  realitzar-se revisions auditives.

La utilització d’audiòfons és una solució a la discapacitat auditiva. A Òptica 90 comptem amb audioprotesistes al teu servei perquè et revisin l'oïda i trobin la solució més adient a les teves necessitats. Demana la teva visita!