Logoaudiometria

La logoaudiometria, o audiometria verbal, és la prova que es realitza per avaluar la capacitat d’escoltar i de comprensió a través del llenguatge com a estímul. És una prova complementària a l’audiometria tonal.

L’audiometria verbal determina la comprensió del llenguatge (intel·ligibilitat) i la discriminació (la capacitat de distingir els fonemes). Serveix per avaluar la funció del sistema auditiu perifèric i central. És de gran importància per les indicacions sobre el tractament protèsic i pel diagnosi de patologies retrococlears (tumor del nervi acústic, neuropaties auditives).

A què ens ajuda la logoaudiometria?

  • Ens ajuda a avaluar l’eficàcia alhora d’analitzar la sensibilitat i comprensió auditiva del pacient.
  • Complementar l’audiometria tonal durant l'avaluació de la hipoacúsia.
  • Diagnosi topogràfic de la hipoacúsia.
  • Valorar la possibilitat de millorar l’audició.
  • Aportació de dades clau per l’audiologia protèsica sobre la intensitat de màxima discriminació i el llindar d’incomoditat verbal, determinants de l’adaptació.
  • Avaluar la qualitat de la rehabilitació protèsica.
  • Estudiar l'existència de la hipoacúsia central mitjançant test vocals especials.

Demana hora i et realitzarem una logoaudiometria a Òptica90!