Taps personalitzats

Dins del nostre servei de Taps Personalitzats podem diferenciar-ho entre els taps per a la piscina o per aigua, i la resta de taps.

Constantment estem sotmesos a sorolls elevats que, a llarg termini, poden provocar efectes directes a la salut com l’augment de l'estrès o l’alteració del ritme cardíac, entre d’altres. Per a protegir l’oïda del soroll recomanem l’ús correcte de proteccions auditives.

L’exposició al soroll és acumulatiu amb el temps, per això és necessari protegir-se l’oïda com a mesura preventiva. En cas contrari les lesions produïdes poden ser irrecuperables.

Apropa't a Òptica90 i demana els teus taps personalitzats!