Estudi del estat de la còrnea i/o del fons de l'ull (retina)

L’estudi de l’estat de la còrnia es realitza a través de la topografia corneal. La topografia corneal és l’eina que ens permet analitzar i identificar l’estat de la còrnia - part transparent més externa de l’ull-. L’avantatge de la topografia corneal és la seva facilitat per a detectar irregularitats corneals que no es detecten amb la resta d'exàmens convencionals. D’aquesta manera, ens ajuda a desenvolupar el diagnòstic de l’estat de la còrnia, com seria l’astigmatisme o el queratocon.

Una de les altres funcions en la qual ens ajuda la topografia corneal és en l'adaptació de les lents de contacte, ja que, conèixer la superfície de la còrnia ens permet adaptar correctament la lent a l’ull del pacient.

Com es realitza?

Mitjançant un aparell connectat a un sistema informàtic, realitza una exploració en tres dimensions de la còrnia. El més important, és ràpida, no hi ha contacte directe amb l’ull, no genera cap malestar al pacient i és totalment indolora.

Estudi del fons d’ull

L’examen de fons d’ull és una prova que es realitza per detectar malalties oculars, sobretot les patologies relacionades amb la retina - capa de teixit sensible que es troba a la part posterior del globus. Especialment, casos d’algunes patologies greus en la seva fase inicial, com serien el glaucoma, la degeneració macular associada a l’edat, la retinopatia diabètica o el melanoma ocular. D’altra banda, detectar també altres molèsties en els ulls com els que produeixen mal de cap degut a problemes de visió.

Per realitzar aquesta prova, és necessari dilatar la pupil·la per veure-hi amb claredat. Per aquest motiu, s’utilitzen unes gotes als ulls que provoquen un augment considerable de la pupil·la. És possible que l’efecte d’aquestes gotes perduri després de realitzar la prova, per tant, és recomanable assistir a la visita acompanyat. També, utilitzar ulleres de sol per les possibles molèsties que pot causar al sortir al carrer.